Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


προς τα μέλη του Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ.) και κάθε συναφή με τους σκοπούς του Συνδέσμου φορέα

Σε απόλυτη συμφωνία με το Καταστατικό και το Νόμο, με τη μεν από 01.07.2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ. ο Τχης (ΣΔΓ) Τσουκαράκης Ανέστης εξέπεσε του αξιώματος του Πρόεδρου του Συνδέσμου, με τη δε από 16.01.2011 ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των μελών του ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ. ο κ. Τσουκαράκης διεγράφη από μέλος του Συνδέσμου.
Ως εκ τούτων, ο Τχης (ΣΔΓ) Τσουκαράκης Ανέστης κατά καμία έννοια και με καμία ιδιότητα δε συμμετέχει στο ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ. και δεν τον εκπροσωπεί. Η εσκεμμένη κατ’ εξακολούθηση αντιποίηση από μέρους του κ. Τσουκαράκη των ως άνω ιδιοτήτων, τις οποίες αυτός έχει πλέον στερηθεί, η από μέρους του οικειοποίηση εργαλείων επικοινωνίας, ιδίως ηλεκτρονικών, του ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ. και η συνακόλουθη παραπλάνηση τόσο των μελών του Συνδέσμου, όσο και τρίτων συναφών με τους σκοπούς του Συνδέσμου φορέων μας επιβάλει αφενός να σας ενημερώσουμε σχετικά και αφετέρου να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία των έννομων συμφερόντων του ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ. από τη δράση του κ. Τσουκαράκη.
                                                                        Το Δ.Σ. του ΣΥ.Σ.Μ.Ε.Δ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου